Từ chối trách nhiệm

Thông tin trên trang web về thể thao chỉ mang tính chất chung và có thể không đầy đủ hoặc chính xác. SocoLive không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng thông tin này cho mục đích cá nhân hoặc tổ chức. Đề nghị liên hệ chuyên viên của SocoLive trước khi ra quyết định hay hành động.Chúng tôi cố gắng đảm bảo thông tin trên website từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này. SocoLive không cam kết tính đầy đủ, chính xác và cập nhật của thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào từ việc sử dụng thông tin trên trang web. Đường dẫn liên kết có thể không do SocoLive kiểm soát, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ phát biểu nào về tính chính xác của thông tin trên các trang web đó.